БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СЕКЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ

  • Начало
  • Научни направления
  • Състав
  • Проекти
  • Публикации
  • Софтуер
  • Събития
  • Връзки
  • Фото-галерия
  • Контакти


(+ 359 2) 979 29 28  |  © web design: IICT  |